Select a Season:
NORTH DIVISION Final Round SOUTH DIVISION
Round 1 Round 2 Round 3 Round 3 Round 2 Round 1
WARMAN (8)
vs
SASKATOON STALLIONS (1)
STALLIONS ADVANCE
Game 1: STALLIONS 1 WARMAN 0
Game 2: STALLIONS 10 WARMAN 3
Game 3: ---
NORTHEAST (7)
vs
SASKATOON BANDITS (2)
BANDITS ADVANCE
Game 1: BANDITS 10 NORTHEAST 4
Game 2: BANDITS 6 NORTHEAST 3
Game 3: ---
PRINCE ALBERT (6)
vs
SASKATOON GENERALS (3)
GENERALS ADVANCE
Game 1: GENERALS 5 PRINCE ALBERT 2
Game 2: PRINCE ALBERT 4 GENERALS 2
Game 3: GENERALS 5 PRINCE ALBERT 4
SASKATOON MANIACS (5)
vs
MARTENSVILLE (4)
MARTENSVILLE ADVANCES
Game 1: MARTENSVILLE 6 MANIACS 2
Game 2: MARTENSVILLE 6 MANIACS 2
Game 3: ---
MARTENSVILLE (4)
vs
SASKATOON STALLIONS (1)
STALLIONS ADVANCE
Game 1: STALLIONS 6 MARTENSVILLE 3
Game 2: STALLIONS 4 MARTENSVILLE 2
Game 3: ---
SASKATOON GENERALS (3)
vs
SASKATOON BANDITS (2)
GENERALS LEAD 1-0
Game 1: GENERALS 6 BANDITS 4
Game 2: ---
Game 3: ---

vs
STALLIONS
Game 1: ---
Game 2: ---
Game 3: ---

vs
Game 1: ---
Game 2: ---
Game 3: ---

vs
Game 1: ---
Game 2: ---
Game 3: ---
MELVILLE (4)
vs
PRAIRIE STORM (1)
PRAIRIE STORM LEADS 1-0
Game 1: PRAIRIE STORM 2 MELVILLE 0
Game 2: ---
Game 3: ---
SWIFT CURRENT (3)
vs
REGINA MONARCHS (2)
MONARCHS LEAD 1-0
Game 1: MONARCHS 7 SWIFT CURRENT 3
Game 2: ---
Game 3: ---
REGINA ACES (8)
vs
PRAIRIE STORM (1)
PRAIRE STORM ADVANCE
Game 1: PRAIRIE STORM 6 ACES 3
Game 2: PRAIRIE STORM 3 ACES 2
Game 3: ---
REGINA PAT BLUES (7)
vs
REGINA MONARCHS (2)
MONARCHS ADVANCE
Game 1: MONARCHS 5 PAT BLUES 2
Game 2: MONARCHS 2 PAT BLUES 1
Game 3: ---
WEYBURN (6)
vs
SWIFT CURRENT (3)
SWIFT CURRENT ADVANCES
Game 1: SWIFT CURRENT 5 WEYBURN 3
Game 2: SWIFT CURRENT 7 WEYBURN 2
Game 3: ---
YORKTON (5)
vs
MELVILLE (4)
MELVILLE ADVANCES
Game 1: MELVILLE 5 YORKTON 4
Game 2: MELVILLE 2 YORKTON 0
Game 3: ---